Kindercoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, soms zijn er mogelijkheden vanuit persoonlijk budget of vanuit de Wet Bijzondere Bijstand. Voor het aanmelden van jouw kind is geen verwijzing nodig.

Tarieven

* Telefonisch kennismakingsgesprek is altijd kosteloos

* Intakegesprek € 59,50

* Coaching sessie € 59,50

* Losse yogales (in groepsverband) € 8,00

* Yogales (in groepsverband) bij afname     blok € 7,50

De genoemde kosten zijn per uur en inclusief 21% BTW. Voorbereiding, materiaal en verslaglegging zijn bij de genoemde prijs inbegrepen.

Is het nodig dat ik naar je toe kom, of spreken we op een andere locatie af? Dan zijn  de eerste 10 km gratis, daarna reken ik € 0,35 per km.

Voor onze afspraken ontvang je een factuur, deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer verhinderd bent. Afspraken die meer dan 24 uur van te voren afgezegd worden, zullen niet worden doorberekend. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden volledig doorberekend.

 

Ik ben van mening dat ieder kind recht moet hebben op hulp bij het vinden van zijn of haar talenten en kwaliteiten. Mocht je niet in aanmerking komen voor een vergoeding en de kosten van het coachen niet zelf kunnen dragen, neem dan contact met me op. We kunnen dan overleggen over een verkort traject, een betalingsregeling of andere oplossingen. Uiteraard dien je wel aan te tonen dat je minder draagkrachtig bent.

 


Vertrouwelijkheid 

De gesprekken die we voeren zijn uiteraard vertrouwelijk. Alleen wanneer ik denk dat de veiligheid van jou of jouw kind in gevaar is zal ik melding doen conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Belangrijk te weten…

Als ik denk dat, andere, gespecialiseerde hulp passender is, doe ik mijn best om jullie door te verwijzen naar de benodigde specialist.

Ik zet mijn kennis en vakkundigheid in om jullie zo goed mogelijk te helpen. Samen werken we aan jouw groei en ontwikkeling maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor het resultaat.